Ευρεσιτεχνίες

Στην BFP, η επένδυση στην καινοτομία δεν είναι μια δήλωση χωρίς νόημα. Είναι ένας στρατηγικός στόχος. Η διασφάλιση της πνευματικής ιδιοκτησίας αποτελεί συνεπώς υποχρέωση, τόσο για εμάς, όσο και για τους συνεργάτες μας. Προς αυτή την κατεύθυνση έχουμε κατοχυρώσει σε διεθνές επίπεδο με διπλώματα ευρεσιτεχνίας πολυάριθμες καινοτόμες τεχνολογίες σε διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους. Ορισμένες από αυτές:

  • 20150100187: SUBSTRATE RESTORATION AND DEVELOPMENT OF HIGH-PERFORMANCE HYDRO- AND OLEO-PHOBIC COATING.
  • WO2010079369A1: VALUABLE PRODUCTS OBTAINED FROM RED MUD (https://patents.google.com/patent/WO2010079369A1/en).
  • 20100100699: DIRECT HYDROGEN PRODUCTION FROM WATER
  • (PATENT PENDING): ADVANCED ANTIFOULING COATINGS BASED ON MAGNETICALLY ANISOTROPIC FUNCTIONALIZED NANOSTRUCTURES.
  • (PATENT PENDING): ROBUST EASY-TO-CLEAN NANOCOATING SYSTEMS WITH ENHANCED ANTIMICROBIAL ACTIVITY FOR VARIOUS SURFACES.
  • (PATENT PENDING): ADVANCED SELF-CLEANING ANTISTATIC COATINGS FOR PV MODULES.